„Радіомеханік з  обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Оператор комп'ютерного набору",

Набуті в нас знання дозволять Вам:

>    Обслуговувати   та  ремонтувати   телевізори вітчизняного та закордонного виробництва;

> 3дійснювати ремонт відео та аудіо апаратури;

> Виконувати  електричний  монтаж,  контроль та  регулювання  вузлів,  блоків  і  приладів )   радіоелектронної апаратури;

> Ремонтувати  монітори  та  офісну  техніку, використовуючи найсучасніші методи ремонту;

                                     

Конструювати найрізноманітніші схеми         радіоелектронних         апаратів (металошукачів,       охоронних        систем , підсилювачів звуку та ін.).

Рівень підготовки випускників дозволяє успішно виконувати операції на різних етапах сучасного виробництва. Спеціаліст цього профілю повинен не лише досконало володіти особливостями виконуваних ним операцій і прийомами керування апаратурою, а й знати фізичні та технологічні основи приладів мікроелектроніки, елементну базу РЕА, адже саме вони визначають розвиток сучасних засобів приймання, передавання й обробки інформації, систем керування  і зв'язку.

                                   

Важливим етапом підготовки кваліфікованого робітника є виробниче навчання, яке проводиться в навчальних майстернях та на підприємствах. Виробничі майстерні оснащені сучасною контрольно-вимірювальною технікою та необхідним обладнанням для проведення ремонту радіотелевізійної апаратури.


Навчаючись на спеціальності „Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; Оператор комп'ютерного набору" Ви здобудете ґрунтовні знання в області комп'ютерних технологій, радіоелектронш та електротехніки . Ви зможете працювати не тільки І майстернях по ремонту побутової апаратури, але і організаціях та установах, діяльність яких зв'язана з комп'ютерною технікою, електрикою, або електронікою